تبلیغات
Timer - پاسخ های جالب و خواندنی از دانش آموز

پاسخ های جالب و خواندنی از دانش آموز

پنجشنبه 31 شهریور 1390 11:20 ق.ظ

نویسنده : Kiarash Gheybi
در ادامه مطلب بخونید ....

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموز:

در ورقه امتحانی فیزیک ۱ خرداد ۸۵ بعضی دانش آموزان اینطور به سوالات پاسخ دادند.

تمام نوشته زیر عینا کلماتی است که در برگه های دانش آموزان دیده شده است


۱تعادل گرمایی را تعریف کنید؟

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۱:

تعادل گرمایی یعنی اینکه در مواقعی که به جسمی گرما دهیم ،تا مقداری که
آن جسم خراب یا زوب نشود میتوان گفت تعادل گرمایی دارد.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۲:

تعادل گرمایی بین زمین و خورشید را تعادل گرمایی می گویند.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۳:

گرما نه خود بخود بوجود می آید و نه خود بخود از بین میرود که به این عمل
تعادل گرمایی می گویند.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۴:

انرژی که باعث صرف شدن گرما می شود

* * * * * * * * * * * *

۲- آزمایشی طراحی کنید که به وسیله آن بتوان نیروی بین بارها ی هم نام را نشان داد.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموز:

مثلا یک فنر داریم وقتی دو سر فنر را بکشیم نیروی جاذبه بین دو سر فنر
بار های همنام دارند.* * * * * * * * * * * *


۳قوانین باز تاب نور را بنویسید .

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۱:

بازتاب نور تابشی است که بازتاب میشود و وقتی که نور بازتاب میشود پدیده
را ایجاد می کند و نور و ماده شفاف و

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۲:

آینه یا مقعر باشد یا محدب باشد . شی را به خوبی نشان دهد . تصویر حقیقی باشد .* * * * * * * * * * * *

۴پدیده سراب را به اختصار توضیح دهید.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۱:

وقتی پرتو های نور با زمین برخورد میکنند و به چشم ما بازتاب میکند باعث
می شود نور بازتاب شده شکسته شود و با چشم ما برخورد کند باعث  میشود
پدیده سراب بوجود آید.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۲:

وقتی ما در یک بیابان هستیم و تشنه هستیم و چشم ما اطراف را نگاه می کندو
فکر می کند که آب است ولی این طور نیست این پدیده که چشم ما

اشتباه ببیند را پدیده سراب می گویند و ما ممکن است ۲ و۳ بار این کار را
بکنیم و تند تند فکر کنیم دور تر از ما سراب است.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۳:

وقتی که از لایه های سطح زمین دور میشویم هوا رقیق تر میشود اگر خورشید
از لایه علیظ وارد رقیق شود دور و اگر رقیق وارد غلیظ شود نزدیکپ پدیده
سراب می گویند.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۴:

سراب یک ماده است که در آندازه های مختلف استفاده میشود . سراب را معمولا
برای چشم به کار میرود مردمک چشم و شبکیه چشم* * * * * * * * * * * *

۵ماهی که در عمق ۱۵ متری سطح آب دیده می شود در چه عمقی شنا می کند.
n= 4/3

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموز:

شاید در دو برابر از سطحی که دیده میشود،یا پایین تر.* * * * * * * * * * * *

۶توضیح دهید :

اگر ضریب شکست شیشه قرمز ۱/۲ و ضریب شکست شیشه شبز ۱/۳ باشد با دلیل
توضیح دهید در کدام شیشه سرعت نور بیشتر است؟

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۱:

اگر ضریب شکست را بخواهیم به دست بیاوریم ۱/۳ بیشتر است به دلیل این سرعت
نور در شیشه سبز بیشتر است و میتواند جریان برق را به خوبی از خود عبور
دهد.

پاسخ جالب و خواندنی از دانش آموزشماره ۲:

به پرتوی نوری که در یک دقیقه می گذرد و نیز برای یک پرتوی نور ی که ضریب
شکست پرتو آن است را تطابق آن شکل و نور را می نامند
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 بهمن 1393 01:09 ب.ظ