تبلیغات
Timer - سلت ها

سلت ها :
سلت ها گروهى از قبیله هاى گوناگون بودند كه حدود 3000 سال قبل در شمال و مركز اروپا زندگى مى كردند .جنگجویان مبارز وخشن این قبایل به یونان و تركیه هجوم بردند وحتى امپراتورى روم را تهدید به حمله كردند . از حدود 2200 سال قبل كم كم از قدرت و اقتدار سلت ها كاسته شد. سلت ها به واسطه داشتن  صنعتگران ماهر زبانزد خاص و عام بودند .صنعتگرانى كه كار هاى فلزى پیچیده اى روى برنز ، آهن ، طلا و نقره خلق مى كردند . مشخصه اغلب این صنایع  هنرى طرح هاى مارپیچ آن ها بوده است.سلت ها افرادى جنگجو و مبارز درخانه هاى بزرگ وبه صورت قبیله اى زندگى مى كردند . مردان و زنان جنگجو بوده و با قبایل دیگر سلت مبارزه مى كردند و به این علت جنگ در میان آن ها امرى عادى بود. آن ها بدن خود را با رنگ آبى رنگ مى كردند تا ترسناك تر به نظر بیایند .